Minimum Deposit Poker by Poker Free MoneyPoker Joomla TemplatesFree PokerDeposit Poker

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรมนักศึกษา 2557

กิจกรรม - ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างวิตามินด้วยธรรมะ
วันที่ 4-5 มีคาคม 2557
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "การทำงานอย่างมีความสุข"
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการบริการวิชาการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน (HR Profession) ครั้งที่ 3
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม ประจำปี 2556

กิจกรรม - ภาพกิจกรรม

สอนเสริมรายวิชา การจัดการพนักงานสัมพันธ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2556

สอนเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 29 กรกรฎาคม 2556

โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

โครงการจิตอาสาพัฒนานักศึกษา ณ บ้านวัชรเวศน์
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556
โครงการ “นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน (HR  Professional)” ครั้งที่ 2 
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2556
โครงการ “ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์”
วันที่ 2 มีนาคม 2556
สอนเสริมรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง การัฒนาบุคลิกภาพทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการสัมมนา “การปรับค่าจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 300 บาท”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3
เวลาเท่าไรแล้วจ้า
เสริมสร้างวิตามินด้วยธรรมะ

"การทำงานอย่างมีความสุข"

(HR Profession) ครั้งที่3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ“นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน (HR  Professional)” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ศานติ เล็กมณี เป็นประธานเปิดงาน และมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้นำนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคัดเลือก ผลิต บรรจุของการทำน้ำชา อิชิตัน ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการประสบความสำเร็จในทางธุรกิจแบบแนวของคุณตัน  ภาสกรนที